نماز وتیره چیست؟

0 11

نماز وتیره دو رکعت نافله عشا است که به صورت نشسته خوانده

میشود. نمازهای نافله را جهت جبران کسری که ممکن است در واجبات از

جهت ثواب پیش بیاید و انسان تجمع خاطر نداشته باشد قرار دادهاند. کلا

خواندن نوافل ثواب زیادی دارد، چون واجب نیست و مکلف به اختیار

خود میخواند و غیر از وتیره، یعنی نافله عشا نماز وتر را هم داریم. نماز وتر

نماز یک رکعتی است که جز نماز شب است و در قنوت آن مستحب است

به ۴۰ موئمن دعا شود و ۷۰ بار استغفرالله گفته شود و ادعیهای

وارد شده که مستحب است خوانده شود وهر کدام ثواب خاصی دارد و

میزان ثواب بستگی به اخلاص و توجهی که هنگام خواندن نماز و دعا به

خداوند هست دارد. برای نماز شب، نماز وتر و قنوت آن ثوابهای فراوان را

ذکر کردهاند. در روایتی از امام صادق(ع) چنین وارد شده: ((من قال فی وتره

و واظب علی ذلک

اذا اوتر، استغفر الله و اتوب الیه سبعین مر

کتبه الله عنده من المستغفرین بالاسحار و وجبت

حتی تمضی سن

من الله عزوجل; هر که در نماز وتر هفتاد مرتبه بگوید استغفر

له المغفر

الله و اتوب الیه و یک سال این عمل را تکرار کند، خداوند نزد خود نام او را

از جمله استغفار کنندگان مینویسد و این مقام بالایی است.))

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.