ایا قضای نماز و روزههای پدری که اهل نماز و روزه نبوده بر پسر بزرگترواجب است؟

0 14

پدر اگر عمداش نماز نمیخوانده و روزه نمیگرفته قضای آن بر پسر بزرگتر

واجب نیست و تنها نماز وروزههایی که به جهت عذریترک کرده است

واجب است و نماز و روزههایی که از روی نافرمانی ترک کرده احتیاط واجب

است که قضای آنها را هم انجام دهید. اگر سایر وراث راضی باشند میتوانید

کسی را اجیر کنید تا از طرف پدرتان نماز و روزههای او را انجام دهد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.