شرایط و کیفیت نماز استسقاء را بیان کنید

0 14

کیفیت نماز استسقتا مثل نماز عید است. که به صورت جماعت

خوانده میشود و رجاا میتوان فرادا خواند. در هر رکعت حمد و سوره

خوانده میشود و بعد از خواندن سوره در رکعت اول پنج تکبیر گفته میشود

و بعد از هر تکبیری قنوت گفته میشود و در رکعت دوم بعد از خواندن سوره

چهار تکبیر گفته میشود و بعد از هر تکبیر یک قنوت و در قنوت هر دعایی

که خوانده شود مجزی است; ولی بهتر است دعاهایی که مشتمل است بر

طلب باران و رحمت و گشایش ابواب آسمان خوانده شود و شرط است

قرائت آن جهرا باشد و بهتر است قبل از نماز مردم را به روزه گرفتن دعوت

نمود که سه روز روزه بگیرند و در صحرا یا بیابان برقرار شود. برای بدست

آوردن اطلاعات بیشتر میتوانید به تحریر الوسیله امام رجوع کنید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.