شک در نمازهای نافله چه حکمی دارد؟

0 19

اگر کسی در شماره رکعتهای نماز مستحبی شک کند چنانچه طرف

بیشتر شک نماز را باطل میکند بنا را بر کمتر بگذارد که نماز صحیح است

مثلا در نماز دو رکعتی شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت بنا را بر دو

بگذارد و اگر طرف بیشتر نماز را باطل نمیکند مثل این که شک کند دو

رکعت خوانده یا یک رکعت بنا را بر هر طرف که بگذارد صحیح است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.