اگر کسی به علت جهل به حکم وضو با آب غیر وضو دستها را مرطوب کرده ومسح کشیده حکم نمازهایی که خوانده چی؟

0 19

الف) اگر مسح را با آب غیر وضو میکشیده وضو باطل است و

نمازهایی که خوانده باید قضا کند.

ب) آنچه را یقین دارد باید قضا کنند و آنچه مشکوک است احتیاطا قضا

نماید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.