آیا کسی که به خاطر بدهکاری به زندان افتاده بعد از اتمام دو سال حبس باید طلب خود را بدهد؟

0 8

اگر طلبکار راضی شده که بدهکار عوض بدهی زندانی شود و زمان

مشخص در مقابل بدهی مشخصی قرار دارد پس از تحمل آن مقدار زمان

زندانی شدن، بری الذمه میشود; ولی اگر زندانی شدن به خاطر مقررات

دولتی است حکم فرق میکند و طلبکار را باید راضی نمود.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.