ایا فرزند می تواند در سفر نمازهای قضای پدرش را شکسته بخواند؟

0 13

خیر، فرزند در سفر نمیتواند نمازهای پدر را شکسته قضا نماید بلکه باید

همان طور که قضا شده انجام دهد; یعنی، اگر نماز دو رکعتی قضا شده دو رکعتی

قضا نماید و چنانچه چهار رکعتی قضا شده چهار رکعتی قضا کند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.