اگر زیبایی زن به مویش هست زیبایی مرد هم به مو است پس چرا زنان بایدمراعات حجاب نمایند؟

0 11

قیاس کردن زیباییهای زن با مرد از نظر منطقی کار صحیحی نیست; اولاش،

همه زیبایی زن و مرد تنها به موهایشان نیست; ثانیاش، تفاوت بسیاری بین زن و مرد

وجود دارد که چندان نیازی به توضیح ندارد; ثالثاش، پوشاندن موی زن مصالح

فراوانی دارد که چنین مصالحی در مردان نیست، چون به طور غریزی مردان

هستند که در طلب زنان هستند و این پوشش علاوه بر مصونیت بخشیدن به زنان

انگیزه مردان را نیز فزونتر میسازد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.