نمازهای که نخوانده ایم و تعداد آن را هم نمیدانیم آیا باید حتما قضا کنیم یا خیر؟

0 17

نمازهایی که یقین دارید که نخواندهاید باید حتما قضای آن را بجا

آورید; ولی نمازهایی که مشکوک است احتیاطا قضا کنید تا یقین به برائت ذمه

خود پیدا کنید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.