موسیقی حرام کدام است و موسیقیهائی که از رادیو و تلویزیون پخش می شودچه حکمی دارد؟

0 9

بررسی متون دینی و آرا عالمان دین نشان میدهد که موسیقی از

نظر اسلام در چند صورت حرام میباشد:

الف ) موسیقی مطرب; یعنی، آهنگهایی که موجب تحریکات شهوانی و

جنسی است و انسان را از یاد خدا غافل میسازد.

ب ) موسیقی همراه با مضامین لهوی; یعنی، آهنگهایی که در کنار آن اشعار

و سرودهایی قرائت میشوند که به گونهای موجب فساد اخلاق و انحراف

اذهان است مانند ترانههای عاشقانه و اشعاری که در وصف زن، شراب و

غیره است و از همین قسم است اشعاری که به هر نحو موجب ترویج باطل و

مخالفت با حق باشد مانند اشعاری که بر علیه اسلام و مقدسات آن همچون

قرآن، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) یا نظام و حکومت اسلامی بوده و یا در

جهت تایید کفر و شرک و نظامهای فاسد و سردمداران آن باشد.

۳ ) موسیقی در مجلس گناه و لهوولعب مانند آهنگهایی که در حال رقص یا

نوشیدن شراب و غیره نواخته میشوند.

بنابر این موسیقیهایی که به هیچ وجه در بر دارنده خصوصیات فوق نبوده;

یعنی، موجب ترویج باطل و تقویت اهل آن و از بین برنده یاد خدا و ایجاد

فساد و حرام انگیز نباشد مانند اکثر موسیقیهایی که به همراه اشعار خوب

عرفانی و آموزنده نواخته میگردد جایز میباشد. حال با توجه به مطالب

مطرح شده خود شما باید تشخیص دهید که موسیقیهایی که از صدا و

سیما پخش میشود چگونه است و اگر مطابق با یکی از سه قسم مذکور بود

نباید گوش دهید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.