درچه مواردی می توان به جای غسل تیمم کرد؟

0 25

در این موارد میتوان به جای غسل تیمم کرد: ۱٫ جایی که آب برای

غسل نباشد; ۲٫ آب برای انسان ضرر داشته باشد; ۳٫ وقت برای غسل کردن

نداشته باشد; ۴٫اگر آب را به مصرف غسل برساند، بیم آن میرود که خود یا

همسر یا فرزندان یا رفیق و کسانی که به او مربوطند، از تشنگی بمیرند. و

یکی از مواردی که باید به جای غسل، تیمم کرد در ماه مبارک رمضان قبل از

اذان صبح است که اگر شخصی جنب باشد و برای غسل کردن وقت نداشته

باشد باید تیمم کند تا روزهاش صحیح باشد و بعد از اذان برای نماز غسل

کند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.