سقط جنین چه حکمی دارد و دیه آن چه مقدار است؟

0 22

سقط جنین حرام است ولو در روزهای اول بارداری باشد و دیه آن

عبارت است از: اگر نطفه باشد بیست مثقال شرعی طلا، اگر علقه باشد چهل

مثقال و اگر مضغه باشد شصت مثقال و اگر استخوان دار شده باشد هشتاد

مثقال و اگر گوشت بر آن روییده باشد ولی هنوز روح در آن ندمیده صد مثقال

و اگر روح در آن دمیده شده اگر پسر باشد هزار مثقال و اگر دختر باشد پانصد

مثقال شرعی طلای سکه دار است. و دیه را به پدر یا وارث طفل باید داد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.