اگر یکی از زوجین از دنیا برود و آیا دیگری می تواند بدون طلاق ازدواج کند؟

0 8

اگر مرد بمیرد زن او چنانچه آبستن نباشد باید تا چهار ماه و ده روز

عده وفات نگه دارد; یعنی، از شوهر کردن خودداری نماید، اگرچه آن زن

یائسه یا صغیره و یا متعه باشد و اگر حامله باشد باید تا موقع بدنیا آمدن

فرزند عده نگه دارد; ولی چنانچه زن بمیرد برای مرد رعایت شرایط مزبور

لازم نیست بلکه او میتواند بلافاصله ازدواج نماید و نیازی به طلاق نیست.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.