اعضای حرام حیوانات حلال گوشت چیست؟

0 14

اشکالی ندارد، آنچه از حیوان حلال گوشت حرام است عبارت

است از: ۱٫ خون ; ۲٫ فضله; ۳٫ نری; ۴٫ فرج; ۵٫ بچه دان ; ۶٫ غدد که آن را

دشول میگویند; ۷٫ تخم که آن را دنبلان گویند; ۸٫ چیزی که در مغز کله

است و به شکل نخود میباشد; ۹٫ مغز حرام که در میان تیره پشت است;

۱۰٫ پی که در دو طرف تیره پشت است; ۱۱٫ زهره دادن; ۱۲٫ سپرز( طحال);

۱۳٫ بول دادن (مثانه); ۱۴٫ حدقه چشم; ۱۵٫ چیزی که در میان سم است و

به آن ذات الاشاجع میگویند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.