تماس بدنی با نامحرم هنگام نجات از غرق شدن چگونه است؟

0 42

اگر منظور این است که یکی دارد غرق میشود و دیگری برای

نجات او از دریا اقدام کند، اشکالی ندارد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.