نماز احتیاط در چه صورتی واجب است؟

0 16

مواردی که نماز احتیاط واجب میشود عبارتند از:

الف) شک بین ۳ و ۲;

ب) شک بین دو و چهار;

پ) شک بین دو و سه و چهار ;

ت) شک بین سه و چهار;

ث) شک بین چهار و پنج در حال قیام ;

ج) شک بین سه و پنج ;

چ) شک بین سه و چهار و پنج;

ح) اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته که مثلاش دو

رکعت خوانده یا سه رکعت و بنا را بر سه گذاشته ولی نداند که گمانش به

خواندن سه رکعت بوده یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده به احتیاط

واجب باید نماز احتیاط را بخواند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.