چرا درنماز زن باید عقب تر از مرد بایستد؟

0 13

بلی; البته اگر در میان مرد و زن دیوار، پرده و یا چیز دیگری باشد

نماز صحیح است و اگر در یک مکان میخواهند نماز بخوانند، در صورتی که

بین آنها تقریباش ۵ متر فاصله باشد نمازشان صحیح است. اما اگر زن کمی

عقبتر از مرد بایستد این فاصله لازم نیست. بلی اگر زن جلوتر یا مساوی

مرد بایستد و با هم وارد نماز شوند، نماز هر دو باطل است و در این حکم بین

محرم و نامحرم و نماز واجب و مستحب فرقی نیست، اما اگر یکی از آنها اول

نماز را شروع کرده و دیگری بعد بیاید نماز دومی باطل است.

گفتنی است فلسفه خاصی برای آن ذکر نشده است; ولی آنچه میتوان

گفت این است که همان گونه که برای همه امور دنیوی یک نظم و مقررات

خاصی وجود دارد برای امور دینی و معنوی هم یک سری شرایط و مقررات

وجود دارد که بدون رعایت آنها آن عمل پذیرفته نیست و مسلماش این گونه

دستورات از آن جهت نیست که خداوند عالم و شرع مقدس خواسته باشند

با چشم حقارت نسبت به مقام با نوان نگاه بکنند; بلکه شاید از باب این

است که اگر زن جلوی مرد بایستدطبعاش شیطان وسوسه میکند و نظر مرد به

قد و قامت خانم میافتد و به جای توجه به خدا توجهاش به مسایل دیگر

معطوف میشود. و از طرفی همه دستوراتی که در این گونه موارد به ما

دادهاند برای آن است که میزان عبودیت و مقام تسلیم ما را در مقابل مولای

حقیقی; یعنی، خداوند عالم بسنجند و معلوم شود کدام یک از مادر مقابل

اوامر مولی ؤ هر چه که باشد ؤ تسلیم محض هستیم و چون و چرا نمیکنیم;

زیرا رسیدن به این درجه از تسلیم و ایمان به خداست که موجب رسیدن به

کمال و باعث تقرب به مقام قرب الهی میگردد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.