چرا بعد از نماز تنها به بعضی از ائمه سلام داده می شود؟

0 14

سلام پس از نماز به ائمه، که مرسوم است در خصوص پس از نماز

دلیل خاصی ندارد; یعنی، از مستحبات پس از نماز به شمار نمیرود.

اختصاص دادن سلامها پس از نماز به برخی از ائمه(ع) نیز وجه خاصی

ندارد.

البته سلام دادن به ائمه در هر حال، کاری ارزشمند است; ولی این

شکلی که مرسوم است دلیل خاص شرعی ندارد و بیشتر یک رسم عرفی

است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.