نظر مراجع را در مورد امام جماعتی که نقص عضو دارد چیست؟

0 24

نماز شب یازده رکعت است و وقت آن از نیمه شب تااذان صبح است

که به ترتیب زیر میباشد: ۱ ؤ هشت رکعت نافله شب که به صورت چهار نماز

دو رکعتی (مانند نماز صبح) خوانده میشود. ۲ ؤ دو رکعت نماز شفع که پس

از هشت رکعت اول خوانده میشود. مستحب است در آن پس از حمد در

یک رکعت سوره ((قل اعوذ برب الفلق)) و در رکعت دیگر ((قل اعوذ برب

الناس))خوانده شود. ۳ ؤ یک رکعت نماز وتر که پس از شفع خوانده میشود.

مستحب است در آن پس از حمد ((قل هو الله احد)) سه مرتبه خوانده شود

سپس یک بار ((قل اعوذ برب الفلق)) و یک بار ((قل اعوذ برب الناس)). پس از

سوره قنوت است که مستحب است به این صورت باشد: هفتاد مرتبه گفته

شود:((استغفرالله ربی و اتوب الیه)) و برای چهل نفر مومن استغفار شود یا

چهل بار گفته شود: ((اللهم اغفر للمومنین و المومنات)) و سی صد مرتبه گفته

شود ((العفو)) البته اینها مستحب است و بدون اینها هم میتوان خواند .حتی

میتوان بدون سوره یا قنوت خواند و اگر وقت تنگ باشد میتوان فقط به

شفع و وتر یا وتر تنها اکتفا نمود. این نماز در تمام شب های سال مستحب

است و فضیلت بسیار دارد. در روایت است خانهای که در آن نماز شب

خوانده شود مانند ستاره آسمانی برای ملایک میدرخشد و آنان برای نماز

گزار صلوات و درود و رحمت میفرستند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.