چگونه امر به معروف و نهی از منکر کنیم تا دیگران ناراحت نشوند؟

0 717

چگونه امر به معروف و نهی از منکر کنیم تا دیگران ناراحت نشوند؟

وجوب امربه معروف و نهی از منکر موکول به شرایطی است:

  1. آگاهی نهی‌کننده و تشخیص او درباره معروف و منکر
  2. احتمال تأثیر در نهی‌شونده
  3. استمرار و اصرار مخاطب بر ترک معروف یا ارتکاب منکر
  4. بر اصل نهی مفسده‌ای مترتب نباشد؛ یعنی اگر در صورت نهی، ضرری متوجه نهی‌کننده یا شخصی دیگر شود، واجب نیست.
انواع

امر به معروف و نهی از منکر از نظر مراتب ۳ قسم است:

نخست استحسان معروف یا انکار منکر و نفرت از آن به قلب که بدون شروطی واجب شمرده می‌شود؛ گفتنی است که رفتارهایی چون اعراض و پرهیز از مرتکب منکر به همین مرتبه ملحق شده است.

دوم امر یا نهی به زبان در صورت تحقق شرایط،

و سوم در باره منکر، نهی یا ممانعت به «دست» در صورتی که نهی به «زبان» مؤثر واقع نگردد.[۱۴]

در مسئله امر به معروف و نهی از منکر شایسته است جهات متعددی در نظر گرفته شود:

الف) احکام شرعی مربوط به امر به معروف و شرایط وجوب و مراتب آن.

ب) روحیات و ویژگی های روانی طرف مقابل. طبیعی است با هر کسی به زبان خاصی باید سخن گفته شود و چه بسا لازم است برخی را به طور غیر مستقیم و از طریق برخی وسایط ارشاد نمود.

ج)حتی الامکان از منطقی ترین و بهترین زبان استفاده شود. بهتر است ابتدا امتیازات و خوبیهای افراد به آنان گوشزد شودو سپس تدریجا به بیان ایرادات وارد بر آنها پرداخته شود. در این زمینه هم سعی شود اول یک مسئله مطرح شود و پس از اصلاح تشویق گردد و سپس به همین ترتیب یکی یکی به دیگر مسائل پرداخته شود.

د)حتی الامکان باید به افراد تفهیم نمود که آنچه به ایشان تذکر داده میشودازسر خیرخواهی ومفید به حال خود آنها است.

ه) ضمن توجه به نکات فوق نباید انتظار داشت که به هیچ وجه افراد از امر به معروف یا نهی از منکر بدشان نیاید. بلکه وظیفه ما رعایت اصول صحیح اخلاقی و انسانی در تذکر به آنهاست ولی اینکه بپذیرند یا نه و خوششان آید یا بدشان آید خیلی دست ما نیست و نباید از آن خوفی به دل داشت.

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس

در بند این مباش که نشنید یا شنید کس

و) جدولی برای خود تنظیم کنید وشرح شیوههای کاربردی خود را با میزان تاثیر آن ثبت نمایید و همواره در پی بکارگیری شیوهای موثرتر باشید.

ز) اخلاص در نیت را حفظ نموده و از خداوند توفیق بخواهید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.