ایا در نماز جماعت شیشه بین زن و مرد حائل محسوب می شود یا خیر؟

0 38

الف) بین خانمها و آقایان باید حایلی باشد – در صورتی که موازی

هم ایستادهاند ؤ لذا اگر شیشه یا پردهای حایل شده باشد اقتدای آنان صحیح

است.

ب) آقایان نمیتوانند از پشت شیشه به جماعت اقتدا کنند ؤ در صورتی

که دو مکان صدق کند ؤ; البته اگر شیشه کوتاه باشد به طوری که عرفا یک

مکان محسوب شود اقتدا اشکالی ندارد.

ج) شیشه حایل بین آقایان و خانمها نیست بنابر این اگر خانمی جلوتر

از آقایی ایستاده باشد و تنها شیشهای مانع آنها باشد و مردی هم بخواهد

نماز بخواند نمازش صحیح نیست.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.