اگر کسی رکوع را فراموش کرد و قبل سجده یادش بیاید تکلیفش چیست؟

0 16

یکی از ارکان نماز قیام متصل به رکوع است; یعنی، قبل رکوع رفتن

باید در حالت ایستاده بود; حال اگر کسی خواست به سجده برود و متوجه

شد که رکوع نکرده باید اول بایستد و بعد به نیت رکوع خم شود. و اگر چنین

نکند نمازش باطل است چون قیام متصل به رکوع را درک نکرده است

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.