نماز نافله به چه نماز می گویند؟

0 20

نماز نافله به نمازهای مستحبی شبانه روز گفته میشود که عبارت است از: دو رکعت نافله صبح، هشت رکعت

نافله ظهر، هشت رکعت نافله عصر، چهار رکعت نافله مغرب، دو رکعت نشسته نافله عشا و ۱۱ رکعت نافله شب.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.