نمازهای قضای پدر را چگونه بخوانیم؟

0 25

نماز قضای پدر و مادر مثل نمازی است که میخوانیم تنها در نیت فرق دارد; مثلاش کسی میخواهد یک ماه نماز

قضا برای پدر یا مادرش بخواند فرضاش از نماز صبح دو رکعتی شروع میکند بعد ظهر بعد عصر بعد مغرب و عشا دوباره

صبح و به همین ترتیب و هر نمازی را که میخواند باید نیت نماز قضای پدر یا مادر را بکند مثلاش بگوید دو رکعت نماز

الی الله. البته نیت را لازم نیست به زبان جاری کرد بلکه همین که بداند چه عملی انجام

قضا برای پدرم میخوانم قرب

میدهد کافی است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.