ایا در نماز عید فطر به جای سوره اعلی و شمس می توان سوره توحید یا قدررا خواند؟

نماز عید فطر
0 27

اشکالی ندارد; نماز عید فطر سوره مخصوصی ندارد; ولی بهتر

است در رکعت اول سوره اعلی و در رکعت دوم سوره شمس خوانده شود یا

در رکعت اول شمس و در رکعت دوم غاشیه بخوانند.

مطالب مشابه:
آیا نماز عید فطر و قربان را در صورتی که به جماعت نرسیم می توانیم فرادا بخوانیم؟
فلسفه کراهت نماز عید فطر زیر سقف چیست؟
ایا نماز عید فطر واجب است و ایا باید در مسجد خوانده شود؟  
تکلیف شخصی که در بین رکعات به نماز جمعه یا عید فطر برسد چیست ؟
اگر شب عید فطر مهمان کسی باشیم زکات عید فطر بر عهده چه کسی است ؟

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.