آزادی یعنی چه ؟

0 13

به طور کلی آزادی دو گونه است آزادی حیوانی و آزادی انسانی. آزادیحیوانی همان آزادی است که در حیوانات مشاهده میشود مثلاً یک گوسفندرا اگر رها کنید به هر مرغزار و باغ و بستان که میرسد آزادانه از آن استفادهمیکند و دیگر توجه ندارد که آیا خوردن این علف در این بستان شرعاً و عقلاًجایز است یا نه چون شعور و درک این معنی را ندارد. انسان هم از آن جهتبعد حیوانی که دارد میخواهد در همه کارها و رفتار آزاد باشد و هیچ قیدی رادر جلوی خود نمیتواند تحمل کند و اما بحسب جنبه عقلانی و انسانی عقلو دین میگوید ای انسان تو آنچنان هم آزاد نیستی واگر بخواهی یله ورهاباشی عواقبی دارد که به صلاح دنیا و آخرت تو نیست و خداوند عالم کهخالق بشر است و مصالح و مفاسد انسانها را میداند بوسیله انبیاء به مردمدستور داده کهای انسانها آزادی مطلق حیوانی شما را به پرتگاه سقوطمیکشاند و بین تو و حیوان فرق است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.