حکم موسیقی از نظر مراجع و علّت تحریم آن و اثرات گوش دادن به آن چیست؟

0 8

بر اساس نظریه اکثر مراجع فعلی موسیقی بر دو قسم است:

۱ ـ موسیقی مطرب و مناسب با مجالس لهو و لعب و عیاشی.

۲ ـ موسیقی غیر مطرب و معمولی که انسان را به هیجان شهوی وادار نمیکند .

تمامی فقهای عظام قسم اول را حرام میدانند؛ هم نواختن آن و هم یادگیری و یاد دادن آن و هم گوش کردنبه آن را، ولی قسم دوم را حرام نمیدانند، مگر آیات عظام: گلپایگانی (ره) و صافی گلپایگانی (دام عزه).

علّت تحریم موسیقی قسم اوّل واضح است، زیرا موسیقیهای شهوت زا انسان را به لهو و لعب و عیّاشی و بی و بند و باری سوق میدهد و باعث تزلزل اعتقادات مذهبی و لاقیدی میشود. لذا در روایات آمده: موسیقیموجب نفاق است.

از رسول گرامی اسلامی نقل شده: سه چیز قلب انسان را پر قساوت میگرداند: شنیدن و گوش دادن به صداها و گفتارهای لهو؛ دنبال صید رفتن برای خوشگذرانی؛ به دربار شاهان رفت و آمد کردن.(۱) باز فرمود: چهار چیز قلب را فاسد میکند و موجب نفاق قلبی میشود: گوش دادن به لهویات، فحّاشیکردن، به دربار سلاطین رفت و آمد کردن و دنبال صید رفتن.(۲)

امام صادق(ع) فرمود: زن آوازه خوان (مغنیّه) ملعون است و هرکس او را به منزل دعوت کند و به او پول بدهد، ملعون است.(۳)

علی(ع) فرمود: پولی که به آوازه خوان هرزه داده میشود، حرام است.(۴)

یکی از اصحاب رسول خدا از جایی عبور میکرد. صدای موسیقی شنید. انگشتهایش را در گوشش کرد تا صدا را نشنود و سپس گفت: با پیامبر از جایی میگذشتیم که این چنین بود. پیامبر با دستهایش گوشش را گرفت تا صدا را نشنود.(۵)

باز رسول الله فرمود: غنا و آوازهای لهوی (ترانه) باعث نفاق در قلب میشود.(۶) باز فرمود: از شنیدن چنگ و غنا دوری کنید. آنها در قلب شما نفاق ایجاد میکند(۷)؛ یعنی کم کم طوری میشوید که ظاهراً مسلمانهستید، ولی در عمل و کردار اسلام را قبول ندارید.

آثار بد موسیقی بر فرد و جامعه:

۱ـاعتیاد به موسیقی: یکی از آثار سوء موسیقی این است که نوازنده یا شنونده را معتاد میکند و این اعتیاد عواقب بدی به دنبال دارد.

۲ـ سر و صدای زیاد برای دستگاه شنوایی زیان آور است.

۳ـ تأثیر سر و صدای زیاد بر روح و روان انسان نیز یکی از آثار بد موسیقی قلمداد میشود.

سر و صدای زیاد حساسیت را نسبت به حمله ویروسها زیاد میکند و ناراحتیها کلیوی، زخم معده و فساد دندانها از آثار بد سر و صدا محسوب میشود.(۸)

۴ـ تأثیر موسیقی بر معده: براساس آزمایشهایی که پرفسور لودویگ دوملینگ درباره موسیقیهای شبکوتاه، موزارت، سمفونی، سرنوشت بتهون، موزیک بیت، آوازهای پاپ یعنی موزیک مدرن نسل جوان انجامداده و آزمایشهای مکررّ انجام گرفته، ترشح عصاره گوارشی معده و اسید کلریدریک در کسانی که به موزیک پاپ گوش کرده بودند، پیش از سائرین تقلیل و کاهش یافته بود.(۹)

۵ـ تأثیر منفی موسیقی در عمر در بررسیهایی که محققّان کردهاند، از بین ۴۶ نفر موسیقیدان و نوازندگان ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و غیره، متوسط عمر آنان ۴۷ سال بوده است.

بنابراین موسیقی مخصوصاً موسیقیهای هیجان آور باعث بروز مفاسدی در افراد و جامعه میشود که قابلچشمپوشی نیست و زمینهساز مفاسدی از قبیل فسادهای اخلاقی، بزهکاری، لاابالیگری، شهوت رانیهای مضرّ مانند استمنا و همجنس بازی میشود. لذا اگر مختصر نفعی داشته باشد، باید به خاطر مضارّ عمدهاش از آنچشم پوشی کرد.

پی نوشت ها:

۱٫ میزان الحکمه، عنوان ۳۱۲۲٫

۲٫ میزان الحکمه، عنوان ۳۱۲۲٫

۳٫ همان، عنوان ۳۱۲۳٫

۴٫ همان.

۵٫ همان، عنوان ۳۱۲۱٫

۶٫ همان، عنوان ۳۱۲۱٫

۷٫ همان، عنوان ۳۱۲۱٫

۸٫ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، ج ۱۵، ص ۱۶۱، با تلخیص.

۹٫ همان، ص ۱۸۵ به بعد با تلخیص.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.