از نظر علمی آقایان جوادی آملی، حسن زاده آملی و مصباح یزدی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ هر کدام در چه علمی تبحّر بیشتری دارند؟

0 21

واقعیت آن است که قضاوت درباره مدارج علمی و سطح بندی علوم شخصیت هایی مانند حضرات: آیات حسن زاده آملی، جوادی آملی و مصباح مشکل است؛ زیرا قضاوت همه جانبه درباره شخصیت های علمی نیاز به آن دارد که در مورد آثار و نوشته ها و سخنرانی ها و هم آنچه تا کنون ارائه داده اند، تحقیقات گسترده انجام شده باشد که این کار صورت نگرفته است. تازه بعد از آن هم نمی توان قضاوت واقعی و قطعی نمود. هم چنین هر یک از آن ها در یک رشته و علم خاصی تبحر دارد که دیگری ندارد.

در عین حال می توان گفت: شخصیت های مذکور در برخی از علوم در یک سطح هستند و در برخی از علوم دیگر تفاوت دارند. در این جا به برخی از نمونه های آن اشاره می شود:

۱) فلسفه اسلامی:

هر سه شخصیت در فلسفه اسلامی صاحب نظر بوده و از نظریه پردازان آن محسوب می شوند.

۲) عرفان:

هر سه شخصیت در خصوص عرفان نظری نیز صاحبنظرند اما برخی باور دارند که حضرت آیت الله حسن زاده آملی از نظر عرفان عملی، قوی تر از دو شخصیت دیگر است.

۳) فقه:

همچنین هر سه شخصیت مذکور در علم فقه آگاهی کامل دارند، ولی به اعتقاد برخی حضرت آیت الله جوادی آملی در نوآوری فقهی و نکته سنجی در آن، از آیت الله حسن زاده آملی و آیت الله مصباح قوی تر است.

۴) تفسیر:

حضرت آیت الله حسن زاده و حضرت آیت الله مصباح به علوم قرآنی و تفسیر آشنایی دارند، ولی حضرت آیت الله جوادی آملی از دو شخصیت دیگر بیشتر نشان داده است که در تفسیر کار کرده است.

۵) علم هیئت و مکاتب

حضرت آیت الله جوادی آملی به گونه ای مختصر با علوم هیئت و ریاضی آشنایی دارد؛ ولی حضرت ایت الله حسن زاده آملی در این خصوص صاحب نظر بوده و از شهرت برخوردار است. به نظر می رسد حضرت آیت الله مصباح در این خصوص آگاهی قابل توجهی ندارد، ولی با مکاتب فلسفی و اخلاقی غرب بیشتر آشنایی دارد. به نظر می رسد از آن دو شخصیت در این خصوص قوی تر می باشد.

باز تکرار می کنیم که در این گونه امور قضاوت و نظر دادن مشکل است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.