اگر خانواده یا همسر و افراد تحت تکفل خواستهء شرعی و در حدّ معمول از سرپرست خانواده بنمایند ولی به علت مشکلات مالی نتوانیم آن را فراهم نماییم تکلیف چیست ؟

0 31

خرجی و نفقهء افرادِ تحت تکفل , به قدر متعارف و نیاز آنان واجب است . بر مرد واجب است خوراک وپوشاک و مسکن و دیگر لوازمات زندگی زن و فرزندانش را تهیه نماید, اما لزومی ندارد تمام خواسته های آنان رابرآورده نماید. مقداری که عرفاً لازم است , واجب است تهیه نماید.(۱) اگر از پرداخت مقدار واجب ناتوان است , تکلیفی ندارد.

(پـاورقی ۱٫امام خمینی , تحریر الوسیله , ج ۲ ص ۳۱۵

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.