فردی در بیابان محتلم شده است و به آب دسترسی ندارد یا آب برایش ضرر دارد چگونه نماز بخواند؟

0 44

کسی که محتلم شده است و به آب دسترسی ندارد یا آب برایش ضرر دارد تیمم بدل از غسل کند و نمازش را بخواند.(۱)

البته در مورد اول که شخص به آب دسترسی ندارد ـ در صورتی که وقت دارد بلافاصله نمی تواند تیمم کندو نماز بخواند بلکه باید به جستجوی آب بپردازد و سپس اقدام کند و اگر می داند در اطراف آب پیدا نمی کند ویا تا رسیدن به آب  وقت تنگ می شود می تواند از ابتدا تیمم کند و نماز بخواند.

در صورتی که لباس و بدن او نجس شده است و به آب دسترسی ندارد یا آب برای او ضرر دارد, می تواند بابدن و لباس نجس نماز بخواند; البته در صورت امکان باید به حدّاقل لباس اکتفا کند و لباس های زاید نجس رابیرون آورد.(۲)

(پـاورقی ۱٫در رساله های عملیهء مراجع  بحث تیمم  مفصّلاً در مواردی که به جای وضو و غسل , باید تیمم کرد, ذکر شده است .

(پـاورقی ۲٫مسأله ۸۱۳توضیح المسائل امام خمینی (ره ).

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.