گوش کردن به نوارهای مبتذل و ترانه های ایرانی غیر مجاز چه حکمی دارد؟ چرا نگاه به فیلم های مبتذل حلال است , ولی نواری که هیچ کس را نمی بینیم حرام ؟

0 37

گوش کردن به نوارهای مبتذل و ترانه های غیر مجاز ـ چه ایرانی و چه غیر ایرانی ـ حرام است ولازم نیست انسان را به شهوت بیندازد. اگر مناسب مجالس لهو و لعب و فسق و فجور باشد و برای نوع مردم شهوت انگیز باشد, حرام است , گر چه برای بعضی شهوت انگیز نباشد.

نگاه کردن به فیلم های مبتذل حرام است و اگر منظورتان فیلم های تلویزیونی باشد, در صورتی که برای نوع مردم شهوت انگیز و مناسب مجالس فساد باشد, حرام است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.