آیا درمان معنوی برای ترک استمنا وجود دارد؟

0 11

از آن جا که انسان ضعیف است و برای رسیدن به کمال , نیاز مبرم به استعانت از درگاه خداوندمتعال و توسل به عنایت بزرگانی چون پیامبر۶و امامان و شهیدان و صالحان دارد می توان از راه کارهای معنوی برای ترک استمنا بهره برد. استفاده از آیات نورانی قرآن و مطالعه مفاهیم بلند آن , استفاده از رهنمودهای عالی روایات نذر و نیازها, ذکرها و اوراد, توسل به امامان معصوم بسیار کارساز است , به ویژه برای ترک گناه وقتی انسان واقعاً تصمیم می گیرد خود را از قید یک گناه خانمان سوز رهایی بخشد, ولی عوامل شیطانی او را دربند نگه دارند در این زمان است که اگر استمداد و کمکی از جانب معنوی خواسته شود بدون شک مؤثر واقع خواهد شد. امید است جوانان از وسوسه های شیطانی به درگاه الهی رو بیاورند و کمک های بی دریغ او رادریافت کنند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.