در داخل کشور, مؤسساتی وجود دارد که برای افراد در خارج ازکشور, دوست مکاتبه ای می یابند تا با شهروندان خارجی مکاتبه نمایند. اگر این مکاتبات به هدف دوستی و آشنایی با دیگر ملل و تبادل تمبر و… صورت گیرداشکال دارد یا خیر؟

0 19

مکاتبه با افراد خارجی با هدف آشنایی , دوستی و سرگرمی اشکالی ندارد,مشروط بر این که انسان تحت تأثیر فرهنگ و افکار بیگانه قرار نگیرد و اگر توسطنامه بتواند فرهنگ اسلامی را گسترش دهد, چنین کاری استحباب هم خواهدداشت .

البته توجه دارید که یکی از شگردهای مهاجمان فرهنگی در طول تاریخ , ایجادرابطهء دوستانه باافراد و حتی ارسال هدایا به منظور تحت تأثیر قرار دادن آن هااست ; بنابراین , قبل از این که به این کار اقدام نمایید, با کارشناسان فن و افرادی که در این زمینه تجربه دارند مشورت کنید و شناسنامه فرهنگی افرادی که قصد داریدبا آنان ارتباط و مکاتبه داشته باشید بررسی کنید.

بسیارند کسانی که همچون شما با نیت خیر به این عمل و مشابه آن اقدام کرده اند, امّا در دام هایی قرار گرفته اند که نجات از آن به راحتی ممکن نیست .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.