چگونه میتوان از قضاوت و پیشداوری سریع خودداری کرد؟

0 25

عجله و تصمیمگیریهای بی جا و حرفهای تند و پی آمدهای آن میتواند از آثار بد غضب باشد بنابراین شخصی که این چنین میباشد باید نکاتی را رعایت کند:

۱- تمرین صبر و استقامت در مقابل حوادث.

۲- تمرین کم گفتن: کلاً سخن گفتن زیاد و حرف زدن یکی از تبعاتش همین پیشداوریهای بی جا و عجولانه است. در روایت آمده: اگر سخن گفتن نقره باشد خاموش بودن طلا است.(۱)

امام صادق(ع) فرمود: خاموشی شعار اهل تحقیق به حقایق گذشته است و خاموشی کلید آسایش دنیا و آخرت است و خشنودی پروردگار و آسانی و سبکی حساب و حفظ از ارتکاب خطایا و لغزشها از اثرات خاموشی است و خداوند آن را از شخص جاهل و نادان مستور داشته و زینت دانایان قرار داده.(۲)

غالباً کسانی که حرّاف اند از این لغزشها زیادتر دارند.

امام رضا(ع) فرمود: از نشانههای فهم، بردباری و دانایی خاموشی است. همانان خاموشی دری از درهای حکمت و موجب محبت و راهنمای هر خیر و خوبی است.(۳)

ابوذر گوید: پیامبر(ص) به من فرمود: آیا کاری سبک بر بدن به تو تعلم دهم که موجب سنگینی ترازوی اعمال شد؟ گفتنم: بلی یا رسول اللَّه! فرمود: آن کار آسان و سبک عبارت است از خاموشی و خوش خویی و حرف زدن درباره آن چه که به تو مربوط نمیباشد (حرفهای بی معنی و بی فائده).(۴)

پی نوشتها:

۱٫ محجه البیضاء، ج ۵، ص ۱۹۵٫

۲٫ همان، ص ۱۹۶٫

۳٫ سفینه البحار، ج ۲، ص ۵۰٫

۴٫ محجه البیضاء، ج ۵، ص ۲۰۱٫

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.