در صورتی که شوهر و سرپرست خانواده از پرداخت خمس و زکات خودداری کند، وظیفه بقیه اعضای خانواده چیست؟

0 11

استفاده کردن از اموالی که یقین ندارید که متعلق خمس یا زکات است اشکالی ندارد، مثلاً غذا، لباس و میوهای که شوهر به خانه میآورد چون یقین ندارید که از پولی که سال بر آن خورده، تهیه شده است، دقت و تفحص هم واجب نیست، اما اگر یقین دارید که از عین پول خمس نداده و لباس و مواد غذایی خریده است، تصرف آن محتاج به اجازه حاکم شرع (مرجع تقلید) یا افرادی که از ناحیه ایشان مجازند، میباشد، زیرا پرداخت خمس وظیفه سرپرست خانه است و زن و فرزند فقط باید به امر به معروف اکتفا کنند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.