اگر انسان به کفایت، لیاقت و عدالت امام جماعت اعتقاد نداشته باشد، خواندن نماز فرادی بهتر است یا جماعت؟

0 20

یکی از شرائط صحت نماز جماعت عدالت امام جماعت است. بدیهی است اگر مأموم، امام جماعت را به عدالت نمیشناسد، نمیتواند به او اقتدا کند ولی در موقعی که در مسجد نماز جماعتی بر پا میشود شما نباید نماز فرادی بخوانید، چون بی احترامی به امام جماعت میشود، ولی این را بدانید که حسن ظاهر در امام جماعت کافی است، وقتی عده زیادی پشت سر امام جماعتی نماز میخوانند خود مجوزی برای اقتدا کردن است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.