سنگسار کردن چیست و در چه مواردی اعمال میشود؟

0 20

یکی از حدود الهی بر جنایت کاران و خلاف پیشه گان، رجم است. حد (رجم) در موارد زیر اعمال میشود:

الف) در صورتی که مردی یا زنی (محصن) باشد؛ یعنی همسر داشته باشند و همسر در اختیارش باشد و شرایط دیگری که در کتابهای فقهی گفته شده را داشته باشند، اگر این مرد یا زن، زنا کند، آن را زنای محصنه میگویند و حد آن رجم یعنی سنگسار کردن است؛ مثلاً مردی زن دائمی دارد و عاقل و بالغ است و زنش هم در اختیارش هست و مریض نیست، اگر این مرد با زنی زنا کند حد این مرد رجم است و هم چنین زنی که شوهر دارد و در اختیار او است، اگر با مرد دیگری زنا کند، حد آن رجم است. البته سنگسار کردن در صورتی است که زن و مرد اعتراف نمایند آن هم چهار بار و یا چهار شاهد عادل به زنای حقیقی آنها دقیقاً شهادت دهند.

طریقه رجم این است که، حاکم به آن مرد یا زن دستور میدهد تا آب سدرد و کافور و آب مطلق غسل کند و کفن بپوشد، بعد او را سنگسار میکنند و بر او نماز میخوانند و دفن میکنند.

مورد دیگر پیرمرد و یا پیرزنی که محصن باشند اگر زنا بکنند، حکم آن ابتدا تازیانه و بعد رجم است.(۱)

البته تمام این احکام در صورتی است که ثابت شود و طریق اثبات آن اقرار و اعتراف هر کدام چهار مرتبه است یا چهار شاهد عادل دقیقاً عمل زنا را دیده باشند که این هم به سادگی امکان ندارد، زیرا تجسّس در امور اخلاقی و زندگی افراد حرام است. کدام انسان عادل، به دنبال چنین اموری حرکت میکند.

پی نوشتها:

۱٫ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۲۵٫

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.