اگر مرجع تقلیدی اعلام داشت که بقای بر تقلید از میّت صحیح نیست، آیا می توان در این مسئله از مرجع دیگری تقلید کرد؟

0 27

تمامی مراجع معظم تقلید، بقا بر تقلید از میت را جائز می دانند[۲] اگر بر فرض مرجعی بگوید که بقای بر تقلید از میت جائز نیست و در این مسئله احتیاط وجوبی کرده باشد، می توان به مرجع دیگری مراجعه کرد، اما اگر فتوا داده باشد ، نمی توان به دیگری مراجعه کرد.

۲[۲] توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۹٫

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.