لطفاً آداب دست وضو گرفتن را برایم بنویسید.

0 11

وضو و تیمم و غسل هر سه چون عبادت هستند، با ید آن ها را به قصد قربت انجام داد؛ یعنی باید نیت کنیم که مثلاً وضوی مستحبی می گیرم قربهًْْ الی الله. سپس گِردی صورت را از رستنگاه مو تا چانه با ریختن چند مشت آب می شوییم، سپس دست راست را از آرنج تا سر انگشتان با ریختن چند مشت آب میشوییم. دست چپ را همین طور. بعد با تری کف و انگشتان دست ابتدا قسمت رویی سر را مسح می کنیم و بعد با دست راست روی پای راست از سر انگشتان پا تا روی برآمدگی پا کعب و بعد با دست چپ از سر انگشتانِ پای چپ تا روی برآمدگی.

در این جا به چند نکته توجهتان را جلب می کنیم:

۱- مستحب است قبل از این که شروع به وضو کنید ، دست ها را تا مچ بشویید.

۲- نباید در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب به پوست بدن وجود داشته باشد.

۳-وجود رنگ جوهر یا حنا و … که جسمیت نداشته باشند، برای وضو مانعی ندارد.

۴- صورت و دست ها را باید از بالا به پایین بشویید.

۵-جای مسح سر و روی پاها نباید خیس باشد، ولی اگر نم داشته باشد، به طوری که وقتی مسح میکشید، تأثیر به جای بگذارد ، کافی است.

۶-آبی که با آن وضو می گیرید یا مکانی که در آن جا وضو می گیرید ، نباید غصبی باشد، ولی وضو گرفتن از آب پارک و خیابان ها و حسینیه ها و مسجد ها و مکان های عمومی صحیح است.

۷-قبل از اذان ظهر یا مغرب یا صبح نیز می توانید وضو بگیرید. مستحب است همیشه با وضو باشید و با آن وضو می توانید نماز بخوانید.

۸- خانم ها چون موهای سرشان بلند است، باید ته موها را مسح کنند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.