در مورد شکیات نماز به طور خلاصه توضیح دهید. در چه مواردی باید نماز احتیاط و در چه مواردی سجده به جا آورد؟

0 69

شکیات نماز ۲۳ قِسْم است؛ هشت قسم آن شک هایی است که نماز را باطل می کند و به شش قسم نباید اعتنا کرد و نُه قسم صحیح است.

از بین هشت قسمی که نماز را باطل می کند، به دو قسمت که بیشتر مورد نیاز است، اشاره می کنیم .

۱- شک در شمار رکعت های نماز سه رکعتی،

۲-شک در شمار رکعت های نماز دو رکعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر. شک در نماز های مستحبی نماز را باطل نمی کند.

مواردی که انسان نباید به شکش اعتنا کند، شش قسم است:

۱- شک در چیزی که محلّ به جا آوردن آن گذشته باشد،

۲- شک بعد از سلام،

۳- شک بعد از گذشتن وقت نماز،

۴- شک کسی که کثیر الشّک است،

۵- شک امام جماعت یا مأموم،

۶- شک در نماز های مستحبّی.

در نُه موردی که شک در شمار رکعت های نماز های چهار رکعتی باشد، با شرایطی نماز صحیح است:

۱-شک بین دو و سه در نماز چهار رکعتی. اگر شک بعد از اتمام سجده دوم باشد، در این صورت بنا را بر سه می گذارد و یک رکعت دیگر می خواند. بعد از سلام نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته می خواند.

۲- شک بین دو و چهار بعد از اتمام سجده دوم، که بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده می خواند.

۳- شک بین دو و سه و چهار ، که بعد از اتمام دو سجده، بنا را بر چهار می گذارد و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نماز احتیاط نشسته می خواند.

۴- شک بین چهار و پنج ، که بعد از اتمام دو سجده بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا می آورد.

۵- شک بین سه و چهار ، که در هر جای نماز باشد، بنا را بر چهار می گذارد و نماز را تمام می کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا می آورد.

۶- شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا آورد.

۷- شک بین سه وپنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد.

۸- شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند وبعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته به جا آورد.

۹- شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو به جا آورد.[۶]

۲[۶] توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۶۱۹ تا ۶۳۶، با تلخیص.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.