اگر انسان در بین دو نماز تغییر مکان دهد، به طوری که فاصله بین مکان نماز اول با نماز دوم فقط چند متر باشد، آیا نماز اشکالی دارد؟

0 56

برادر گرامی! لزومی ندارد که هر دو نماز در یک جا خوانده شود. انسان میتواند مثلاً نماز ظهر را در شهرکرد بخواند و نماز عصر را در اصفهان، وحدت مکان در نمازها شرط نیست.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.