آیا چک و چانه زدن برای کمتر کردن مبلغ خمس جایز است ؟

0 26

پرداخت خمس قابل چک و چانه زدن نیست وتمامی مقداری که خمس مال می شود, باید پرداخت شود. نیمی از آن برای سادات فقیر و نیم دیگر سهم امام ۷است و نمی توان از دو قسم مذکور کم کرد, ولی اگر کسی نتواند تمامی خمس را یکدفعه پرداخت کند, می تواند توسط مرجع تقلید یا نمایندهء او دست گردان کند و کم کم آن مقدار خمس را پرداخت نماید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.