بعد از طهارت در بیت الخلا چند قطره ای ادرار بیرون می ریزد. این اتفاق بیشتر قبل از نمازهای یومیه اتفاق می افتد. وظیفهء من چیست ؟

0 20

اگر واقعاً بول از شما خارج می شود, باید خود را بشویید و نمازتان را با لباس و بدن پاک بخوانید وب رای این که بعد از بلند شدن از بیت الخلا بول به لباس هایتان اصابت نکند, با کیسهء پلاستیکی از اصابت بول به لباس هایتان جلوگیری کنید و هنگام نماز کیسه را برداشته و مخرج بول را آب بکشید و نمازتان را بخوانید. اگر وقت ضیق بود, با بدن نجس وضو گرفته و نمازتان را بخونید.

هنگام وضو گرفتن لازم نیست مخرج بول پاک باشد. اگر واقعاً بول خارج نمی شود و فقط احساس می کنید بول خارج می شود, نباید بدان توجهی بکنید. حالتی شبیه به وسوسه پیدا کرده اید. بدن و لباستان پاک است و مشکلی ندارید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.