شعر خواندن در روز چه حکمی دارد؟

0 19

در قرآن مجید آمده : .(۱)

و در آیهء دیگر آمده : .(۲)

با توجه به آیات فوق و امثال آن سؤال می شود که نظر اسلام با شعر و شاعری چیست ؟ آیا با آن موافق است ؟ درپاسخ گفته اند: ارزیابی اسلام در مورد شعر و شاعری , روی هدف ها و جهت گیری ها و نیتجه ها است ; یعنی اگر درمسیر کار صحیح به کار گرفته شود و از آن بهره گیری سازنده بشود, بسیار ارزشمند و مفید خواهد بود, امااگر به عنوان یک وسیلهء مخرّب برای ویران کردن بنیاد اعتقاد و اخلاق جامعه و تشویق بی بندو باری مورد استفاده قرار گیرد, بی ارزش و زیان بار خواهد بود.

امام علی ۷خطاب به گروهی از یارانش که نزد آن بزرگوار, شعر و شاعری را پیش کشیده و دربارهء آن بحث می کردند, فرمود: .(۳)

فرمایش حضرت اشاره است به این که شعر یک وسیله است و ملاک ارزیابی آن , هدفی است که شعر در راه آن به کار گرفته میشود. در طول تاریخ ادبیات ملل جهان از شعر سوء استفاده فراوانی شده و علیه مقدسات و آداب واخلاق حسنه به کار رفته و ضربهء محکمی بر پیکره آن وارد شده است .

بر عکس از راه همین شعر حماسه های مهمی آفریده شده است که گاهی ملتی را در برابر دشمنان خونخوار به گونه ای بسیج کرده که بی پروا بر صف دشمنان زده و قلب او را شکافته است .

لذا می خوانیم پیامبر خاتم ۶و ائمه اطهار: از شعرا تمجید فراوانی کرده و جایزهء فراوانی به آنان داده اند. به عنوان نمونه صلهء حضرت امام زین العابدین ۷به فرزدق شاعر و حضرت رضا۷به .

با توجه به مطالب فوق , خواندن اشعار پر محتوا و حماسی از دید اسلامی منعی ندارد, بلکه گاهی لازم و ممدوح می باشد, چه در روز و چه شب .

البته در برخی روایات آمده که خواندن شعر در روز جمعه و شب ها کراهت دارد, خواه حق باشد خواه ناحق .حضرت صادق ۷فرمود: .

راوی گفت : اگر چه شعر حقی باشد؟ حضرت فرمود: .

نیز در حدیث معتبر از امام صادق ۷نقل شده : .(۴)

روی هم رفته شعر خواندن در روزهای غیر جمعه در صورتی که دارای مضامین مفید و عالی باشد, اشکالی ندارد.

تنها در روزها یا شب جمعه کراهت دارد و گفته اند: .(۵)

(پـاورقی ۱٫شعرا ( ) آیهء ۲۲۴

(پـاورقی ۲٫یس ( ) آیهء ۶۹

(پـاورقی ۳٫ابنابی الحدید, شرح نهج البلاغه, ج ۲۰ ص ۲۶۱

(پـاورقی ۴٫محدث قمی , مفاتیح الجنان , اعمال شب جمعه , ص ۳۲ شرکت سهامی طبع کتاب تهران .

(پـاورقی ۵ .تفسیر نمونه , ج ۱۵ ص ۳۸۱ـ ۳۸۵

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.