طریقه وضو گرفتن چگونه است ؟ آیا این حرف صحیح است که بیش از دو بار نمی شود به صورت دست کشید؟ هنگام آب ریختن به صورت نباید دست به صورت بخورد؟ اگر پاسخ مثبت است . تکلیف کسی که مدت ها این گونه وضو گرفته چیست ؟آیا نمازهایش باطل است و باید قضا کند؟

0 18

طریقهء وضو گرفتن به این کیفیت است :

صورت را از بالا به پایین می شوید, از جایی که موی سر بیرون می آید تا آخر چانه . بعد دست راست را از آرنج به پایین و بعد دست چپ را همین طور می شوید و سپس مسح سر و مسح روی پای راست و چپ .(۱)

در وضو, شستن صورت و دست هامرتبهء اول واجب , مرتبه دوم جایز و مرتبهء سوم حرام است .(۲)

گفتنی است : شستن یک مرتبه , تنها به آب ریختن نیست . بلکه به این است که تمام عضو شسته شود. بنابراین ممکن است چند مشت آب به قصد وضو بریزد تا تمام عضو شسته شود و این یک مرتبه حساب می شود.(۳)

یکی از مراجع بزرگوار در پاسخ به این سؤال فرمود: (۴)

با توجه به فتوای معظم له , وضوی کسی که صورت و دست های خود را سه بار می شسته , نه سه بار آب می ریخته , باطل است و باید نمازهای خود را قضا کند.

در پاسخ این سؤال که آیا هنگام ریختن آب به صورت اگر دست به صورت بخورد, وضو باطل است ؟ باید گفت :که خیر, صرف خوردن دست به صورت بدون شستن مانعی ندارد.

(پـاورقی ۱٫توضیح المسایل مراجع , ج ۱ ص ۱۶۲

(پـاورقی ۲٫همان , ص ۱۶۵

(پـاورقی ۳٫آیت اللّه فاضل , جامع المسایل , ج ۱ ص ۴۶

(پـاورقی ۴٫همان , ص ۴۷

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.