لطفاً تفسیر آیه الکرسی را به طور واضح و روان برای بنده بیان نمایید.

0 40

آیهء ۲۵۵سورهء مبارکهء بقره در احادیث به شهرت دارد و پیامبر اکرم ۶و ائمه ءمعصومین : اهمیت خاصی برای آن قائل بوده اند.

از امیرالمؤمنین ۷نقل شده است : .(۱)

رسول خدا۶فرمود: .

علی ۷فرمود: .(۲)

; یعنی ذاتی که یگانه و جامع جمیع صفات کمال و پدید آورندهء جهان هستی است . فقط او معبود همهء انسان ها و دیگر موجودات است و به جز او معبودی نیست .

و او زنده و نگه دارندهء جهان هستی است .

; خدا را نه چرت می گیرد و نه می خوابد. این جمله اشاره به این حقیقت دارد که فیض ولطف خداوند دائمی است .

; ملکیت مطلقهء آسمان ها و زمین و آن چه در آن ها است , از آنِ خدا است .

; هیچ کس بدون فرمان خدا نمی تواند در پیشگاه او شفاعت کند.

در حقیقت این جمله مکلّل معنی قیومیّت خداوند و ملکیت مطلقه او نسبت به تمام موجودات عالم هستی است .

اگر مشاهده می کنیم , کسانی در پیشگاه خداوند شفاعت می کنند, دلیل آن نیست که آن ها مالک چیزی هستند واستقلال در تأثیر دارند, بلکه مقام شفاعتر ا نیز خداوند به آن ها بخشیده است .

; خداوند از گذشته و آیندهء شفیعان آگاه است . این جمله تأکید بر قدرت کامله ءپروردگار و عدم قدرت دیگران در پیشگاه او دارد.

کسی به چیزی از علم پروردگار احاطه پیدا نمی کند مگر آن چه را که او بخواهد.

; تخت قدرت و سلطنت او تمامی آسمان ها و زمین را فرا گرفته است و تمامی عالم هستی تحت سیطره و تسلّط خداوند قادر متعال قرار دارد.

از امام صادق ۷نقل شد: .(۳)

; نگه داری آسمان ها و زمین برای خدا دشوار نیست و او بلند مرتبه است .

; در قبول دین اکراهی و اجباری نیست , زیرا راه درست از راه منحضرف آشکار شده است . بنابراین کسی که به طاغوت (بت و شیطان و هر موجود طغیانگر) کافر شود و به خدا ایمان آورد, به دستگیره ءمحکمی دست زده است که گسستنی نیست و خداوند شنوا و دانا است .

اصولاً اسلام و هر مذهب حقّ از دو جهت نمی تواند جنبهء تحمیلی داشته باشد:

۱ بعد از روشن شدن حق از باطل , نیازی به تحمیل و توسل به زور نیست .

۲ اصولاً دین که از اعتقادات قلبی ریشه می گیرد, ممکن نیست تحمیلی باشد.

زور و شمشیر و قدرت نظامی در اَعمال و حرکات جسمانی می تواند اثر بگذارد, نه در افکار و اعتقادات .

اسلام در سه مورد متوسل به زور و قدرت نظامی می شود:

۱ در مورد محو آثار شرکت و بت پرستی و خرافه پرستی و هر چه فتنه و ناهنجاری های اجتماعی باشد: .(۴)

۲ در برابر کسانی که نقشهء براندازی و نابودی مسلمانان یا نظام اسلامی را می کشند, به عنوان دفاع از ارزش های اسلامی .

۳ برای کسب آزادی در تبلیغ , زیرا هر آیینی حق دارد به طور آزاد و منطقی خود را معرفی کند و اگر کسی مزاحم باشد, با آن می جنگد, مانند جنگ های مسلمانان با سران مجوس .

بعد می فرماید: ; خداوند ولیّ و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند. آنان را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد, امّا کسانی که کافرند, اولیای آنان طاغوت است که آنان را از نور به ظلمت دعوت می کنند. آن ها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند بود>.(۵)

توجه : تفسیر واقعی این آیات احتیاج به توضیح بیشتر دارد که شاید نوشتاری به اندازهء یک کتاب قطور شود. به کتاب های تفسیری و کتاب آیت الکرسی , مرحوم محمد تقی فلسفی مراجعه کنید.

(پـاورقی ۱٫تفسیر نمونه , ج ۲ ص ۱۹۱

(پـاورقی ۲٫همان .

(پـاورقی ۳٫تفسیر نمونه , ج ۲ ص ۲۰۲

(پـاورقی ۴٫بقره (۲ آیهء ۱۸۹

(پـاورقی ۵٫تفسیر نمونه , ج ۲ ذیل آیهء ۲۵۵به بعد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.