نحوهء نیت امام جماعت را ذکر کنید. آیا باید تعداد افرادی را که به او اقتدا کرده اند, مشخص کند؟

0 8

مهم این است که نمازگزار نماز را به نیت قربت یعنی به قصد انجام فرمان خدا به جا آورد. همان گونه که مأموم باید امام جماعت را مشخص کند, ولی دانستن اسم او لازم نیست . امام جماعت نیز نیت امامت برای جماعتی می کند که پشت سر او اقتدا می کنند و لازم نیست تعداد آنان را بداند, چنان که لازم نیست نیت را از قلب بگذراند یا مثلاً به زبان بگوید, بلکه به قصد اطاعت فرمان خدا بداند که نماز را به فرادا یا جماعت به عنوان امام یامأموم انجام می دهد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.