در مورد برتر بودن چادر و راههای مقابله با خودنمایی، مطالبی را بفرمایید؟

0 38

حجاب منحصر در چادر و حتی مانتو نیست، بلکه هر لباسی که غیر از وجه و کفین(دست ها تا مچ) را بپوشاند و موجب تحریک و جلب توجه نامحرم نشود کافی است؛ ولی باید توجه داشت که همان طور که بقیه واجبات دارای مراتب مختلفی می باشند حجاب هم دارای مراتب خوب، متوسط و خوب تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب می شود.

حجاب دو فلسفه اساسی دارد که با یکدیگر ارتباط تام دارند:
۱. مصونیت زن در برابر طمع ورزی های هوس بازان.
۲. یپشگیری ازتحریکات شهوانی خارج از ضوابط و هنجارهای الهی و تامین سلامت و بهداشت معنوی جامعه.

حجاب با چنین نقش و کارکرد مهم و اساسی پیامی قاطع و کوبنده با خود دارد، و آن این است که دربرابر همه مردان اجنبی نوعی هشدار و اعلام دور باش! می دهد، حال باید دید چه عواملی در رساندن این پیام و اثرگذاری آن موثراست؟
بدون شک هر اندازه بدن زن پوشیده تر باشد نقش نیرومندتری در دورسازی چشم های نظاره گر ایفا می کند. اگر نگاه های آلوده را همچنان که در روایات آمده است تیرهای زهرآلود شیطان بدانیم، پوشش زن همانند قوسی است که تیر از آن کمانه می کند و منحرف می شود بر عکس هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد تیرهای شیطانی را بیشتر متوجه خود ساخته و از آن آسیب خواهد دید.
از همین روست که چادر را حجاب برتر شناخته اند، چون با وجود شرایط دیگر، بیشترین پوشش و مطمئن ترین مصونیت را به ارمغان می آورد.
البته میل به زیبایی و خودنمایی یکی از امیال و نیازهای فطری انسان است. همین نیازی که اگر درست و به جا ارضاء نشود منشاء بسیاری از انحرافات می شود اگر درست و به جا استفاده شود یکی از بهترین کارها برای حفظ دین و ایمان و منشاء شرینی زندگی خانوادگی خواهد بود.
در مکتب اسلام میل زیبایی و خودنمایی محترم شمرده شده و البته توصیه به استفاده به جا از این میل و نیاز شده است. دین اسلام به افراد توصیه می کند که در عین رعایت آداب و معاشرت های اجتماعی جلوه گری ها و طنازی های خود را برای همسر خود نگه بدارند و برای او زیبا و معطر و جذاب و دلربا و طناز شوند تا هم به نیاز جلوه گری خود پاسخ داده باشند و هم نیاز طرف مقابل برای بهره بردن از زیبایی و دلربایی را رفع کنند.
این نیاز نیز همچون سایر نیازها در صورتی که بجا استفاده شود نه تنها بد و نکوهش شده نیست بلکه در عین پاسخ با نیاز فطری گامی در رساندن خود و همسر و خانواده و جامعه به سمت ارزش های الهی است.

منبع : شهر سوال

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.