چرا اهل سنت در هنگام نماز مهر نمی گذارند, ولی شیعیان بر مهر سجده می کنند؟

0 105

شیعه و اهل سنت همه اتفاق نظر دارند سجده بر زمین صحیح است . همه سجده بر سنگ , کلوخ , چوب ,برگ درخت , کاغذ و مانند این ها را صحیح می دانند, لیکن شیعیان به پیروی از امامان اهلی البیت , بر برخی چیزها,سجده را جایز نمی دانند. از امام صادق روایت شده است : .(۱)

در فقه شیعه سجده بر برخی چیزها روا نیست . حضرت امام خمینی در این باره فرمود: باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید, سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی صحیح نیست . نیز سجده برچیزهای معدنی , مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه باطل است .(۲)

محل اختلاف بین شیعه و سنی سجده , همین اموری است که شیعه می گوید سجده بر آن ها روا نیست , ولی اهل سنت جایز می دانند. برای احتراز از این امور ممنوع , شیعیان قطعه ای از خاک (مهر) را در مساجد قرار می دهند که نماز گزار روی آن سجده کند. این سجده را همه حتی اهل سنت جایز می دانند. اما اهل سنت چون در سجده این شرایط را قبول ندارند و در همه چیز سجده را روا می دانند, نیازی نمی بینند مهری داشتهب اشند و روی آن سجده کنند.

(پـاورقی ۱٫خلاف شیخ طوسی , ج ۱ ص ۱۲۴

(پـاورقی ۲٫توضیح المسائل امام خمینی , مسئله ۱۰۷۶

کیفیت سجده فرد ناتوان

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.