اگر متوفی در زمان حیات خود،۵۰ درصد اموال خود را به نام زن خود نموده و در هنگام فوت دارای مادر، زن، و چهار دختر باشد، نحوۀ تقسیم ارث به چه صورت خواهد بود؟

0 49

 

۱. به طور کلی هر چیزی را که متوفی در زمان حیاتش بخشیده و آن را تحویل شخص داده باشد، وی مالک آن شده است و جزو ماترک متوفی محسوب نمی شود و باقی اموال طبق قانون شرع بین ورّاث تقسیم می گردد. که جهت اطلاع بیشتر در این باره می توانید به نمایه: ۱۲۲۰۰ (تقسیم ارث وقانون ملکیت) در همین سایت مراجعه نمایید.

۲. نسبت به ۵۰ درصد باقی مانده، زن از همۀ اموال منقول (قابل نقل و انتقال) ارث مى‌برد ولى از زمین و قیمت آن ارث نمى‌ برد و نیز از خود بنای ساختمان و درختان و امثال آن ارث نمى ‌برد و فقط از قیمت آن ارث مى ‌برد. و سهم وی از موارد ذکر شده به میزان یک هشتم می باشد.[۱]

البته شایان ذکر است که نظر مقام معظم رهبری در این موضوع بر آن است که زوجه از قیمت زمین (خواه داراى فرزند از شوهرش باشد یا نباشد و خواه زمین خانه یا مغازه یا زمین باغ یا مزرعه باشد)، ارث مى ‌برد.[۲] و در سال های اخیر، رویه دستگاه قضایی جهت تقسیم ارث در کشور ایران، بر همین منوال می باشد.

۳. با توجه به آنچه در مسئله شماره ۲ ذکر شد، پس از جدا نمودن سهم زن، باقی اموال میت را به پنج قسمت تقسیم نموده، یک قسمت به مادر می رسد و باقی آن به صورت مساوی میان دختران متوفی تقسیم می شود.[۳]     

ضمن این که امروزه، در ایران با مراجعه به دادگاه های مربوطه، تمام موارد و تقسیمات مذکور، بررسی و انجام خواهد شد.

 

[۱]. توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)؛ ج‌2، ص ۷۴۱، م ۲۷۷۱.

[۲]. با استفاده از سایت معظم له.

[۳]. همان، ص ۷۱۳، م ۲۷۳۸.

 

منبع : اسلام کوئست

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.